O našem klubu

Naše činnost má vzásadě dvě větve. Jedna je sběratelsko-historická, kdy se snažíme získávat odpovídající vybavení, jaké měla naše předloha k dispozici a spolu s tím zdokonalovat své znalosti a dovednosti, jako pořadová příprava, navigace terénem, zdravověda, radikomunikace apod.
druhá část využívá té první a sice vybavení a znalsoti nejne sbíráme ale i aplikujeme. Účastníme se některých vybraných mil-sim airsoftových akcí, na tyto trénujeme praktické fungování v terénu, přežití, maskování a podobné. To nás vede k jistému uzpůsobování skutečné taktiky situaci v airsoftu, kdy né všechno funguje stejně dobře.
Celkově se snažíme udržet historii Skotského královského pluku živou. Pomáháme s organizací na různých skotsky -lazených akcích, např. Skotské hry.
Vzhledem k tomu, že je to pro nás koníček na krácení volného času, rozhodli jsme se napodobovat část pluku, která je obdobou českých Aktivních záloh. Tedy jednotky, jejíž příslučníci tráví na cvičištích, stejně jako my, víkendy mimo práci.
Jsme otevřená skupina, která ráda přijme nové lidi s podobnou vizí. Pokud by ste se k nám chtěli přidat, nebo domluvit nějakou spolupráci, neváhejte nás kontaktovat buď emailem (info@7scots.cz) nebo na našem Facebooku.