O Royal Regiment of Scotland

RRS je jediným skotským bojovým pěchotním plukem, zároveň se jedná o přednostní pěchotní pluk v "order of precedence" - uspořádání při přehlídkách. Skládá se z pěti regulérních a dvou teritoriálních praporů, přičemž každý z nich vznikl ze samostatného pluku (vyjma prvního praporu, který vznikl sloučením dvou pluků). I přes toto si každý prapor udržuje své vlastní Pipes and Drums, aby zachovávali tradici jejich předchůdce - pluku.


Historie

RRS vznikl jako reakce na bílou knihu " Delivering Security in a Changing World"   vydanou v roce 2004. Pluk vznikl sloučením jednopraporových pluků ve Skotské divizi. Ze všech nově vytvořených jednotek jsou prapory RRS jediné, které si zachovaly jména svých bývalých pluků, kdy očíslované označení praporu vrámci pluku je jako podtitul jednotky např.  51st Highland, 7th Battalion, The Royal Regiment of Scotland I přes toto udržování individuality mají všechny prapory stejné insignie pluku - TRF, tartan, stable belt, Glengarry a odznak na pokrývku hlavy, vyjma barevných peříček na Tam O ´Shanterech, které opět udržují a posilují tradici a individualitu praporů.

Do uvedení MTP, měly každý regulérní prapor svoji barvu peří, jednotlivé roty teritoriálních praporů pak nosily peří podle regulérního praporu, ke kterému připadaly (byly nejblíž). Po zavedení MTP pak získaly i teritoriální prapory svá vlastní peří.

Organizace RRS

Aby si prapory udržely vazby a svou identitu, nebyly přejmenovány. Vyjímku tvoří první prapor jehož název znikl sloučením názvů předcházejích pluků Royal Scots a King's Own Scottish Borderers.

  • The Royal Scots Borderers, 1st Battalion The Royal Regiment of Scotland
  • The Royal Highland Fusiliers, 2nd Battalion The Royal Regiment of Scotland
  • The Black Watch, 3rd Battalion The Royal Regiment of Scotland
  • The Highlanders, 4th Battalion The Royal Regiment of Scotland
  • The Argyll and Sutherland Highlanders, 5th Battalion The Royal Regiment of Scotland
  • 52nd Lowland, 6th Battalion The Royal Regiment of Scotland (TA)
  • 51st Highland, 7th Battalion The Royal Regiment of Scotland (TA)

Ústroj a uniformy

V roce 2005 byl představen nový odznak na pokrývku hlavy. Využívá dva hlavní národní symboly - kříž sv.Ondřeje a lva. Vzhledem k tomu, že se jedná o královský pluk, je v odznaku i koruna - v tomto případě skotská královská koruna.
Kompletní předpisy k nošení uniforem RRS jsou v přívětivé podobě vysvětleny a rozepsány zde http://www.army.mod.uk/documents/general/RROS_Dress_Rulations.pdf  další zdroje : http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Regiment_of_Scotland a jím citované